OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ERMENİLER VE GERİDE BIRAKTIKLARI MALLAR (EMVÂL-İ METRUKE)

Yazar : Prof. Dr. Gül Akyılmaz
Tarih : Temmuz 2017
Dil : Türkçe

PDF İndir

Türkiye aleyhinde sürdürülen Ermenistan ve Ermeni diasporası kaynaklı tek yanlı ve düşmanca kampanyanın tarihi ve siyasi dayanaklarının yanı sıra önemli üçüncü bir ayağını da hukuki iddialar oluşturmaktadır.

Son dönemde Türkiye, hukuk alanında özellikle soykırım iddialarına karşı önemli kazanımlar sağlayabilmiştir.

Bu kazanımlardan ve hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) akademisyenlerin ve hukukçuların katılımıyla bir dizi hukuk çalıştayı düzenlemiştir. İlki Ekim 2015’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi daha sonra sırasıyla Başkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “1915 Olayları ve Hukuk” çalıştaylarında Ermeni iddia ve talepleri hukuki açıdan irdelenmiştir.

Diğer taraftan, Ermeni iddia ve taleplerinin gerisinde yatan, 1915 yılında “sevk ve iskan” edilen Ermeni nüfusun geride bıraktığı Emvâl-i Metruke diye bilinen mallar konusu bazı çevrelerin iştahını kabartan bir ilgi odağı olma niteliğini kazanmıştır.

Bu toplantılarda, Emvâl-i Metruke konusunda gündeme getirildiği görülen hukuk dışı söylem ve taleplerin açıklığa kavuşturulabilmesi bakımından daha ayrıntılı ve analitik bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Hukuk Tarihçisi Prof. Dr. Sayın Gül Akyılmaz’ın kaleme aldığı bu rapor, literatürdeki boşluğu doldurmak yönünde atılmış bir adımdır. Emvâl-i Metruke konusunu hukuk bilimi çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde okuyucuya sunan bu raporun konuyla ilgili araştırmacılar, hukukçular ve tarihçiler tarafından ilgiyle karşılanacağını umut ediyor ve konuyla ilgili diğer çalışmaların önünü açacağını düşünüyoruz.