AVİM Hakkında

2009 yılında kurulmuş olan AVİM, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren, Ankara merkezli, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. AVİM çalışmalarını, yüksek lisans ve doktorasına devam eden/doktorasını tamamlamış araştırmacı, analist ve idari personel ile yürütmektedir.

 

Misyonumuz

AVİM, araştırmacı, akademisyen, gazeteci, siyasi karar verici ve ilgili diğer kesimlere Türkiye için stratejik öneme sahip olan Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya’daki güncel siyasi gelişmeler hakkında geniş ve derinlikli perspektifler sunmayı amaçlamaktadır. Değişen küresel jeopolitik bağlamda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorun ve fırsatların anlaşılmasına katkı sağlamak AVİM’in bir diğer hedefidir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, Avrasya bölgesi ve bu bölgenin iki kilit noktası olan Kafkasya ve Balkanlar’a büyük dikkat gösterilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, AVİM çalışmalarında bu iki bölge üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, ihtilaflı Türk-Ermeni ilişkileri AVİM’in özel önem atfettiği bir konudur.

 

Vizyonumuz

AVİM, Avrasya Bölgesi üzerinde çalışan uzman ve akademisyenler arasında entelektüel iletişim ve işbirliği ağı inşa etmeyi öngörmektedir. AVİM bu çerçevede, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar, bağımsız araştırma enstitüleri ve üniversitelerle işbirliği yapmakta, bunları daha üst seviyelere taşımak için gayret göstermektedir.

 

Ne Yapıyoruz

AVİM, özgün araştırmalara dayanan kitap ve raporlar, konferans kitapları ve politika notlarını basılı ve elektronik formatta yayınlamakta, Avrasya bölgesindeki siyasi gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bunların yanında AVİM, olgunlaşmakta olan yeni Avrasya’yla ilgili haber yorum ve analizleri internet sitesinde yayınlamakta, bunları ayrıca hergün yaklaşık 7000 alıcıya ulaşan günlük bülteni aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırmaktadır.

 

AVİM ve Terazi Yayıncılık işbirliği ile üçü akademik hakemli olmak üzere dört dergi çıkarılmaktadır:

  • Ermeni Araştırmaları (Türkçe, 2001’den beri)
  • Review of Armenian Studies (İngilizce, 2002’den beri)
  • Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (Türkçe ve İngilizce, 2005’ten beri)
  • Avrasya Dünyası / Eurasian World (Türkçe ve İngilizce, 2017'den beri) 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten