Avrasya Dünyası Dergisi, AVİM’in Avrasya çalışmalarının akademik dünya ve kamuoyuyla paylaşılması düşüncesi ile 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yayın sahibi Terazi Yayıncılık'tır. 

Avrasya Dünyası Dergisi, yılda iki defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Yiğit Alpogan, sorumlu yazı işleri müdürü Dr. Turgut Kerem Tuncel’dir.

Avrasya Dünyası Dergisi Dergi-Park’a üyedir. Dergi İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlanmaktadır.

Avrasya Dünyası Dergisi geniş Avrasya coğrafyasında olan-biteni yansıtacak bir haber dergisi olmaktan ziyade Türk ve yabancı akademisyen ve uzmanların Avrasya bölgesindeki güncel gelişmelere ilişkin analizlerini ve değerlendirmelerini içermektedir. Bu yönüyle ‘Avrasya Dünyası’ Balkanlar, Geniş Karadeniz Havzası, Kafkasya ve Orta Asya merkezli olarak bölgedeki fikir hayatına ve akademik düşünceye katkı getirmeye çalışmaktadır. Hiç şüphesiz Avrasya’nın tanımının bu belirtilen coğrafya ile sınırlı tutulması, özellikle jeopolitik çalışmalar açısından yetersiz kalacaktır. Bu itibarla, yukarıda tanımladığımız Avrasya coğrafyası üzerinde çalışırken konum; ekonomik ve askeri güç; bölge ile yakından ilişki ve iletişimleri nedeniyle İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan ile Çin, Kore, Japonya ve ASEAN ülkelerini de göz önünde bulundurmak ve inceleme ve analizlerimizde yer vermek doğal olmaktadır.

-------------------

The Eurasian World Journal began publication in 2017 with the idea of sharing AVİM's Eurasian studies with the academic world and public opinion. It is published by Terazi Yayıncılık. 

Eurasian World Journal is published twice a year. The editor of the magazine is R. Ambassador Yiğit Alpogan, and the managing editor is Dr. Turgut Kerem Tuncel.

Eurasian World Journal is indexed in Dergi-Park. The journal is published bilingually (English-Turkish).

The Journal, rather than being a news journal that only reflects the developments in the wider Eurasian geography, will be a periodical that will comprise of analyses and assessments written by Turkish and foreign scholars and experts about current issues in the Eurasian region. In this respect, the 'Eurasian World' aims to contribute to the academic thought and intellectual life in the region based on the Balkans, the Black Sea Basin, the Caucasus and the Central Asia. Undoubtedly, the delimitation of the scope of Eurasia to this geography will be insufficient, especially in terms of geopolitical realities. In this respect, while working on Eurasia it is also natural to take into consideration and include in our studies countries such as Iran, Afghanistan, India, Pakistan, China, Korea and Japan as well as ASEAN members, because of their locations, economic and military power, close relations and interactions with the region
AVRASYA DÜNYASI DERGİSİ

Yerel Süreli Yayın

ISSN: 2587-0920

Editör/ Editor: Yiğit Alpogan

Sorumlu Yazı İşleri Müdür/ Managing Editor: Turgut Kerem Tuncel

İmtiyaz Sahibi/ Licensee: İmtiyaz Sahibi Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. adına Ali Kenan Erbulan

Yayın/ Danışma Kurulu:

          E. Büyükelçi Alev Kılıç, Başkan, AVİM

          E. Büyükelçi Çınar Aldemir

          Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, ODTÜ

          Dr. Paulo Botta, La Plata University, Buenos Aires, Argentina

          Prof. Dr. Birgül Demirtaş, TOBB ETÜ

          Doç. Dr. Sergii Glebov, Odesa Mechnikov National University, Odesa, Ukraine

          Prof. Dr. Afet Gulaliyeva, Baku State University, Baku, Azerbaijan

          Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever, ODTÜ

          E. Büyükelçi Koray Targay

Yayın İdare Merkezi/ Publication Office: Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26

Abone Sorumlusu/ Subscription Office: Hülya Önalp / Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26 E-posta: teraziyayincilik@gmail.com www.avim.org.tr

Sayfa Düzeni/ Design: Ruhi Alagöz

Baskı/ Printing: Özyurt Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 15 36 Belgegeçer: +90 312 384 15 37


Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 13
Yıl : 2023
Fiyat : 110.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 12
Yıl : 2023
Fiyat : 110.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasıan World

Sayı : 11
Yıl : 2022
Fiyat : 50.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 10
Yıl : 2022
Fiyat : 50.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 9
Yıl : 2021
Fiyat : 50.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 8
Yıl : 2021
Fiyat : 50.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 7
Yıl : 2020
Fiyat : 20.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 6
Yıl : 2020
Fiyat : 20.00 TL

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 5
Yıl : 2019
Fiyat : 20.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 4
Yıl : 2019
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 3
Yıl : 2
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 2
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 1
Yıl : 2017
Fiyat : 15.00 TL


Makele Gönderme Kuralları

 • Avrasya Dünyası/Eurasian World Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış analitik değerlendirme yazılarını yayımlamaktadır.
 • Yazılar, analiz formatında olmalıdır. Yazıların, akademik makale formatında olması beklenmemektedir. Kullanılan dil, basit ve anlaşılır olmalıdır. Cümleler ve paragraflar kısa tutulmalıdır. Mesleki/teknik dil (jargon) kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yazılar 2500-4000 kelime arasında olmalıdır.
 • Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
 • 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Yazılarda, dipnot kullanılmalıdır. Ayrıca bir kaynakça istenmemektedir.
 • Vurgulanan, altı çizilen ifade ve kavramlar ‘tekli tırnak işareti’ içinde kullanılmalıdır. 
 • Yazılar, Microsoft Word’de, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Yazıların yer aldığı dosyanın başında, yazar(lar)a dair aşağıda bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı,
 • Hâlihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı,
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler),
 • E-posta adres(ler)i,
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı.

Yazılar, Dr. Turgut Kerem Tuncel’e tuncel@avim.org.tr adresinden gönderilmelidir.

Avrasya Dünyası/Eurasian World, yazı gönderim kuralları ve diğer konularla ilgili sorularınız için tuncel@avim.org.tr adresi veya +90 312 438 50 23 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

-------------------

Notes for Contributors

 • Avrasya Dünyası/Eurasian World publishes papers in either Turkish or English.
 • Contributions must be pieces written in the form of an analysis, not an academic article. They must be reader friendly. The usage of academic jargon and long and complicated expressions are discouraged.
 • Contributions must be 2,500-4,000 word long.  
 • There should be a clear hierarchy of headings and subheadings. These should not be numbered.
 • Quotations more than 40 words should be indented from both the left and right margins and single-spaced.
 • For references and explanations, footnotes must be used. No bibliography is required.
 • ‘Single quotation mark’ must be used to put emphasis on specific concepts and expression.
 • Contributions should be word processed using Microsoft Word, 12-point font, Times New Roman, and 1.5 spaced allowing good (1-1/2 inch) margins. Pages should be numbered sequentially.

All submissions should include the following information on the first page of the Word document:

 • Full name(s) of the author(s),
 • Professional position(s) of the author(s),
 • Current department and institutional affiliation(s) of the author(s),
 • Email(s) of the author(s),
 • Full address(es)/phone(s)/fax details of the author(s).

Contributions should be submitted to Dr. Turgut Kerem Tuncel (tuncel@avim.org.tr).

For your questions, please contact Dr. Turgut Kerem Tuncel at tuncel@avim.org.tr or call +90 312 438 50 23.

 


Abone Sorumlusu/ Subscription Office: Hülya Önalp / Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26 E-posta: teraziyayincilik@gmail.com www.avim.org.tr


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM):  Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26


Son Sayı

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 14
Yıl : 2024
Fiyat : 220 TL