Alparslan Özkan 14.06.2021

  Alparslan ÖZKAN ODTÜ-Avrasya Çalışmaları   Günümüzden 90 yıl kadar önce Kazak bozkırlarında, tarihte görülmüş en büyük insanlık dramlarından biri yaşandı. Bu, at üstünde kurulan göçebe uygarlığın son göçüydü. 1929 yılında başlayan kolektifleştirme süreci, milyonlarca Kazak’ın ölümü ve yüz binlercesinin yurdunu terk etmesiyle sonuçlandı. 1937 yılında Stalin’in karşı devrimci suçlamasıyla başlattığı ve binlerce Türkistanlı aydının ölümüne neden olan “Büyük Terör” döneminin izlediği bu süreç, birçok yazara göre bir soykırımdır.[1] Bugün, hayatını kaybeden aydınlar ve açlık kurbanları, Nazarbayev’in 1997’de çıkarmış olduğu bir kararnameyle, “Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü” adıyla Kazakistan’da her yıl 31 Mayıs’ta anılmaktadır. 31 Mayıs’ın önemini anlamak, bağımsız Kazakistan’ın gerçekleştirdiği ...

  Shada ISLAM 11.06.2021

  EU Observer (9 June 2021) By Shada ISLAM   Sometimes it takes a little geopolitical competition to acknowledge the sins of the past. For years, relations between the European Union and African countries ticked along more or less nicely. The Lomé Convention, and the Cotonou Agreement which followed, focused on the EU's trade and aid relations with 79 African, Caribbean and Pacific (ACP) states. Nobody was really happy with the "same old, same old" EU policies or European efforts to convince African governments to keep potential migrants at home. But no one said so - until now. Please click to read the rest of the article:  https://euobserver.com/opinion/152080

   
  Deniz ÜNVER 31.05.2021

  Deniz ÜNVER Researcher   Twelve countries between the Adriatic, Baltic, and Black Seas (Austria, Bulgaria, Estonia, Croatia, Lithuania, Estonia, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary, and Czechia)[1] form the Three Seas Initiative (3SI), which is a cooperation platform to improve the transport, energy, and digital infrastructure in the region formed by the member states[2]. With the partnering of Germany in specific and the European Union in general and the United States, 3SI is considered as a crucial project to enhance the region[3].  Despite being considered as a new project, the idea of the project dates to the period between the First and Second World ...

  Deniz BERKTAY 26.05.2021

  Söyledik.com (9 Mayıs 2021) Deniz Berktay – Kiev   Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, ABD’nin bundan yararlanarak bölgede ağırlığını arttırma çabaları, 10 Nisan’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Türkiye’yi ziyaret etmesi ve bunun hemen iki gün sonrasında Rusya’nın 1 Haziran’a kadar Türkiye’yle uçuşlara ara verdiğini açıklaması (korona virüsü salgını gerekçe gösterilse de Türkiye’de, Rusya’da ve Ukrayna’da hemen herkesin Türk-Ukrayna yakınlaşmasına tepki olarak yorumladığı bir gelişme), şu soruyu tekrar tekrar gündeme getiriyor: Türkiye, hem Rusya’yla hem de Ukrayna’yla yakınlaşabilir mi? Sorunun yanıtını en baştan verebiliriz: Evet, mümkün. Fakat, iki ülkenin özelliklerini göz önünde bulundurmak ve hangi alanlarda işbirliği yapılacağını iyi seçmek şartıyla. Ukrayna’da 2014 yılına kadar, ...

   
  New Era Live 25.05.2021

  *AVİM's note: To read AVİM’s previous analysis on the negotiation process between Namibia and Germany concerning the 1904-1908 systematic extermination campaign against the Nama and Herero peoples, please click: https://www.avim.org.tr/en/Analiz/GENOCIDE-AND-GERMANY-II   New Era Live (21 May 2021) Staff Reporter   Leo Kuper once wrote in his seminal text of genocide studies (1981). “The roots of genocide are lost in distant millennia and will remain so unless an ‘archaeology’ of genocide can be developed.” From the outcome of the German, Namibia negotiations, which gives the impression to have been concluded on a mere “transgression” by purging the talks of genocide, the determinant elements through agreeing to discount the ...

  Senad SEVDİK 05.05.2021

  Senad SEVDİK Misafir Araştırmacı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)   Giriş 1990’lı yılların ardından, Francis Fukuyama’nın da belirttiği gibi, liberalizmin sosyalizm üzerindeki zaferinden dolayı, Dünya “tarihin sonu” adlı teze şahitlik etmiştir. Ne var ki bu değişiklik, Balkan bölgesinde istikrarsızlaştırma sürecine sebep olmuştur. Bu makale, Barış Uygulama Konseyi’nin Bosna-Hersek (BH) için yeni aday gösterilen Yüksek Temsilci adayı, Christian Schmidt’in ilerdeki muhtemel sonuçlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu makale ilk olarak Bosna-Hersek’teki güncel politik ve sosyoekonomik problemleri, ikinci olarak da Almanya’nın BH’de ki tarihsel dış politikasını ve üçüncü olarak da “Bonn Yetkilerini” 1997’den günümüze kadar yararları, eleştirileri ve ihtilaflı yasal çerçevesini anlatacaktır. Son olarak da Christian Schmidt’in Bosna-Hersek’e ...

   
  Deniz ÜNVER 05.05.2021

  Deniz ÜNVER Researcher   The world has been going through extraordinary times with the ongoing pandemic and rapid developments in certain regions. As the pandemic continues, so does the power competition between the great powers of the United States, China, and Russia. One specific reason for this rivalry can be explained by the rise of China and its attempts to become a hegemonic power, which is something the US wishes to prevent. Indeed, China’s rise in the world stage and its growing geo-political and geo-economical interests have been the targets of the Euro-Atlantic community[1] since it is perceived as a challenger to the ...

  Alparslan Özkan 04.05.2021

  Alparslan ÖZKAN ODTÜ Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans   Kavramlar Arası Çatışmanın Yol Açtığı Bütünlük Sorunu Dünya siyasetinde devletlerin çıkar çatışmaları, toplumların sosyal ve ekonomik yapılarını tarihin her döneminde etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu etkinin ve değişimin bir diğer uzantısı, coğrafi yer adları ve toplumsal kimlik tanımlamalarında da varlık göstermiş, dönüşen ve değiştirilen birçok kavram, temelde “Bölgede üstün gücün kim olduğu” sorusunun yanıtını bulmaya yardımcı olmuştur. Doğu Avrupa’nın Orta Avrupa’ya, Transkafkasya’nın Güney Kafkasya’ya evrilmesi gibi örnekler, eski hâkim gücün etkisini bölge üzerinden kaldırma uğraşının 20’nci yüzyıl yansımalarındandır. Benzer bir durum Türkistan sahasında da görülmektedir. Bölgenin tarihsel ve güncel koşullarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, yer adları ve ...

   
  Melek Sina BAYDUR 03.05.2021

  May 2, 2021   OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES   Mr. President, I am the widow of Bahadır Demir, who served as the Deputy Consul General for the Republic of Turkey in Los Angeles. He was murdered by an Armenian American, Gourgen Yanikian, in Santa Barbara on January 27, 1973. Bahadır was killed in a double assassination alongside Consul General Mehmet Baydar. They were the first of four Turkish diplomats assassinated on American soil, including Consul General to Los Angeles Kemal Arıkan and Honorary Consul General to Boston Orhan Gündüz, in 1982. Bahadır and I were newlyweds. He was 30 and I ...

  Pat WALSH 29.04.2021

  DrPatWalsh.com (10 October 2020) Dr. Pat WALSH*   “Each year on this day, we remember the lives of all those who died in the Ottoman-era Armenian genocide and recommit ourselves to preventing such an atrocity from ever again occurring… Today, as we mourn what was lost, let us also turn our eyes to the future – toward the world that we wish to build for our children. A world unstained by the daily evils of bigotry and intolerance, where human rights are respected, and where all people are able to pursue their lives in dignity and security… Let us renew our shared resolve ...

   
  Senad SEVDİK 26.04.2021

  Senad SEVDİK Scholar in Residence, Center for Eurasian Studies (AVİM)   Introduction After 1990s, as Francis Fukuyama argues, the World has seen the “end of history” since the victory of liberalism over socialism. However, this change resulted the process of destabilization in Balkan region. This article seeks to investigate the possible future outcomes of the Peace Implementation Council’s new nomination of High Representative, Christian Schmidt to Bosnia and Herzegovina. Hence, it will first explain the current political and socioeconomic problems in BiH, secondly, it will illustrate the historical background of Germany’s foreign policy on BiH, thirdly, it will explain the “Bonn Powers” from 1997 ...

  Eric T. VENDITTI 26.04.2021

  Military Review (January-February 2021) Maj. Eric T. Venditti, U.S. Army   When the Ottoman Empire joined Germany and the Central Powers against the Allies, a bad situation became worse. With Germany mere miles from Paris and the Russians losing whole armies in the field, the Allied powers knew they could not long withstand a protracted war. They attacked on several fronts all along the Ottoman borders—Russians in the Caucuses and the British and French in Egypt and Mesopotamia. Those efforts were succeeding but too slowly to have an effect. The Ottomans threatened to starve the Russians; the only yearlong seaport available was on ...

   
  Ömer ZEYTİNOĞLU 19.04.2021

  Ömer ZEYTİNOĞLU*   Her yıl 24 Nisan’da ABD’nin 1915 olayları konusunda açıklama yapması rutin bir uygulama haline gelmiş bulunuyor. Bu açıklamaların yapılmasının iç politika gerekçesiyle, Amerika Ermeni toplumuna mesaj vermek ihtiyacından doğduğu bellidir. Ancak hedef alınan ülkemizdir ve üstü kapalı olarak “soykırım” yapmakla itham edilmektedir. Her yıl ABD Başkanlarının açıklamalarını endişe ile izliyor, açıklamada “soykırım” ifadesi geçmezse bundan adeta memnun oluyoruz. Bütün kötülükler bizim üzerimize yıkılıyor, karşımızdakiler ise sanki masumiyet timsali rolünü oynuyorlar. Ülkelerin tarihi araştırıldığında, övünülecek anlar bulunabileceği gibi, yapılmış hataların da mevcut olabileceği görülmüştür. ABD bu bağlamda bir istisna teşkil etmemektedir. Bu noktada ABD söz konusu olduğunda, günümüze kadar devam ettiği görülen ...

  Deniz BERKTAY 15.04.2021

  Söyledik.com (14 Nisan 2021) Deniz BERKTAY, Kiev   Rusya’yla Ukrayna arasında her an savaş başlayacağına ilişkin yorumlar, son bir aydır giderek artıyor. Aslına bakarsak, bir hafta öncesine kadar bu konu, Ukrayna basınında fazla yer kaplamıyordu. Yani, bazı Batılı yayın organlarında ve sosyal medyada sürekli olarak Ukrayna’nın Rus saldırısına uğrama ihtimalinden bahsedilirken Ukrayna basını, hiç de Rusya gibi bir komşunun istilasına uğramak üzere olan bir ülkenin basını gibi değildi. Hala da, ülkenin Rus istilası korkusuyla yatıp kalktığını söyleyemeyiz. Peki, yakın gelecekte savaş başlama ihtimali, ne kadar gerçekçi? Sonda söyleyeceğimi en baştan söylersem; hala bu ihtimalin çok yüksek olmadığını düşünüyorum ve aşağıda bunun gerekçelerini yazacağım. Fakat hem ...

   
  Jeremy SALT 08.04.2021

  History Studies - International Journal of History (Volume: 13, Issue: 2, April 2021) Prof. Dr. Jeremy Salt   The British journalist Robert Fisk, who died in November 2020, was for many decades a passionate advocate of the Armenian national centre, centring on the fate of Ottoman Armenians during the First World War. Regarded as one of the finest war correspondents of his time, and one of the most influential, Fisk wrote for a global audience far wider than could be reached by the author of an academic article. His reputation for integrity in reporting put the stamp of truth on whatever he wrote. ...

  Dario CRISTIANI-Karim MEZRAN 01.04.2021

  EU Observer (1 April 2021) Dario Cristiani And Karim Mezran   Europeans might like it or not, but if Turkey had not defeated Haftar militarily, this positive evolution would have been impossible. Visiting Libya with his German and Italian counterparts, Jean-Yves Le Drian, French minister of foreign affairs, stressed that Europeans were pleased to see "efforts bear(ing) fruit… meetings in Paris and Palermo, and a conference in Berlin… and today we are seeing the first results." These words echoed what EU foreign affairs high representative Josep Borrell said in February: "Since the Berlin Conference", Libya has made significant progress toward "securing lasting peace and ...

   
  Deniz ÜNVER 31.03.2021

  Deniz ÜNVER Researcher   On 15 March 2021, the United States Senate voted to confirm Deb Haaland, a Native American and a member of Laguna Pueblo Tribe, as the Secretary of the Interior[1] in the administration of the US President Joe Biden. Haaland, who had previously received attention for being elected as one of the two first female Native Americans in the US Congress in 2018[2], made history once again and became the first Native American to serve as a US cabinet secretary by winning 50 to 41 votes. This was achieved even though most of the Republican Senators voted against her after ...

  Arkadiusz LEGIEĆ 25.03.2021

  The Polish Institute of International Affairs - PISM (18 March 2021) Arkadiusz LEGIEĆ   Turkey’s increased involvement in the South Caucasus strengthens its position vis-à-vis Russia and the EU, and increases the means of political pressure on Iran. It is also intended to help Turkey play the role of an economic bridge between Europe and Asia. To achieve these goals, Turkey uses military instruments and develops cooperation in the energy sector. Turkey has become a country without which stabilisation of the region is impossible, therefore the state of EU-Turkish relations will be one of the main factors determining the effectiveness of the EU’s ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla avimgenel@avim.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to avimgenel@avim.org.tr

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)