ULUSLARARASI VE BÖLGESEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI KRİZİ
Paylaş :
PDF İndir :

06.11.2023


Avrasya Dünyası

Yayınlanma Tarihi: Nisan 2023

Yazar: Ayşe KÜÇÜK - Tuğçe KAFDAĞLI KORU 

 

Genel olarak dış politika krizlerini bir ya da daha fazla aktör arasındaki ilişkilerde en azından taraflardan birinin temel değer, çıkar ve önceliklerine yönelik olarak bir tehdit algısının ortaya çıktığı ve bu tehdidi algılayan tarafın uygun önlemler almaya ya da farklı araçlar kullanılarak karşılık vermeye zorlandığı süreçler biçiminde tanımlamak mümkündür. Nitekim kriz süreçleri gerilimlerin yükselmesi açısından askeri çatışmalara neden olabilecek riskli, tehlikeli ve tehdit algısının en yüksek düzeye çıktığı  önemlerdir. Doğu Akdeniz krizi; 2000’li yılların başından itibaren Türkiye ile öncelikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), daha sonraki süreçte Yunanistan ile karşı karşıya geldiği ve üçüncü aktörler olarak Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği’nin (AB) dâhil olduğu bir dış politika krizidir. Bu kriz ayrıca Türk dış politikasında varlığını devam ettirmiş en uzun süreli krizlerden biridir. Doğu Akdeniz deniz yetki alanları krizinde hem krizin gelişme süreci hem de krizin tırmanması zamana yayılmıştır. Nitekim Doğu Akdeniz’de yaşanan süreç karşıt cepheleri ortaya çıkarmış ve büyük bir mücadele alanine dönüşmüştür. Bu çalışmada Doğu Akdeniz deniz yetki alanları krizinin nasıl doğduğu ve nasıl geliştiği, AB’nin bu krizdeki rolünün ve politikalarının ne olduğu, Türkiye’nin krize nasıl tepki verdiği ile son dönemde bölgede nasıl gelişmeler yaşandığı tartışılacaktır.

Makaleye erişmek için tıklayınız.
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten