RUSYA’DAKİ ERMENİ NÜFUSUNUN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE ERMENİLERİN DEMOGRAFİK YAPISI (1926-2010)
Paylaş :
PDF İndir :

30.10.2023


Ermeni Araştırmaları Dergisi

Yayınlanma Tarihi: Kasım 2022

Yazar: Sinan KOÇAK

 

Bu makalede, Rusya’daki Ermeni nüfusunun tarihsel geçmişi ve Ermenilerin demografik yapısı incelenmiştir. Sovyetler Birliği Dönemi’nde 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 ve 1989 yıllarında yapılan nüfus sayım sonuçları ve Rusya Federasyonu Dönemi’nde 2002 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen nüfus sayımları bu çalışmanın temel kaynaklarıdır. Nüfus sayım sonuçlarına göre, Rusya’da yaşayan Ermenilerin toplam nüfusu, yerleşim yerlerine göre dağılımı, cinsiyet kompozisyonu, medeni durumları, konuştukları diller ve eğitim seviyeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın amacı, nüfus sayım sonuçlarına göre, Rusya’da resmî olarak yaşayan Ermenilerin demografik yapısı hakkında detaylı bilgi vermektir. 

Araştırma sonucunda, Sovyetler Birliği Dönemi’nin ilk nüfus sayımı olan 1926 yılında Ermenilerin nüfusu 195.410 olarak tespit edilmiştir. Yıldan yıla artan Ermeni nüfusu 1989 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, 532.390’a yükselmiştir. Sovyetler Dönemi’nde Ermenilerin çoğunluğu kentsel bölgelerde yaşamaktadır. Ayrıca cinsiyet olarak, erkeklerin nüfusu kadınlara oranla daha fazladır. Rusya Federasyonu Dönemi’nin ilk nüfus sayımı olan 2002 yılında Ermeni nüfusu 1.130.491 olarak kayda geçmiştir. Rusya’da yaşayan Ermenilerin çoğunluğu büyük şehirlerde ve ülkenin güney bölgelerinde ikamet etmektedir. 1.130.491 Ermeni’den 904.892’si Ermenice, 1.113.215’i ise Rusça konuşabilmektedir. 2010 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, 1.182.388 Ermeni, Rusya’da resmî olarak yaşamaktadır. 816.375’i kentsel, 366.013’ü ise kırsal bölgelerde ikamet etmektedir. Cinsiyet kompozisyonuna bakıldığında, 638.479’u erkek, 543.909’unun kadın olduğu tespit edilmiştir. 1.182.388 Ermeni’den 1.165.256’sı Rusça konuşabilmektedir. Nüfusun eğitim seviyesini incelediğimizde, 212.690 kişi yükseköğretim, 245.492 kişi ortaöğretim, 111.902 kişi temel eğitim ve 34.360 kişi ilkeğitim seviyesinde bir eğitim derecesine sahip olduğu veriler üzerinden anlaşılmıştır.

Makaleye erişmek için tıklayınız.

 
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten