ÇARLIK RUSYASI VE SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMLERİNDE ETNİK SÜRGÜNLER
Paylaş :
PDF İndir :

27.05.2024


Uluslararası Suçlar ve Tarih

Yayınlanma Tarihi: 2006

Yazar: Süleyman ERKAN

 

Siyasi tarihin tanıklık ettiği sürgünlerin en kapsamlıları Rusya coğrafyasında gerçekleşmiştir. Çarlık Rusya döneminde izlenen Pan-Slavist politikanın Ruslaştırma şekline dönüştürülen boyutu ile tek tip toplum yaratma eğilimi, bu hediflere ulaşılmasına engeloluşturduğuna inanılan milletlerin sürgüne tabii tutulmalarını beraberinde getirmiştir. Rusya'nın sürgün ettiği insan sayısı; Tatar, Çerkez. Abhaz, Çeçen, Kazan, Dağistantı ve Gürcü olmak üzere, yaklaşık 2.500.000 kadardır. Sürgün edilen milletlerin topraklarına Rus Kazakları yerleştirilmiştir. Sürgünler bu dönemle de sınırlı kalmamıştır. 1920-1949 yılları arasında Rus hükümetince 41 sürgün kararı alınmış ve bu kararlar tatbik edilmiştir. Çarlık Rusya döneminde olduğu gibi, Sovyetler döneminde de sürülen insanların yerlerine Rus kökenliler yerleştirilerek, bu topraklardaki etnik yapı değiştirilmiştir. Bu politikanın en belirgin örneği Karadeniz'in kuzeyi ile Kafkasya'nın batı sahilleridir. Sürgünlerin bir ortak özelliği de sürgüne gönderilenlerin büyük çoğunluğunun Müslüman olmasıdır. Özellikle Çarlık Rusya döneminde sürülenIerin Yahudiler dışında tamamı Müslüman'dı.

Makaleye erişmek için tıklayınız.
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten