ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 68. SAYI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI
Paylaş :
PDF İndir :

22.12.2020


Ermeni Araştırmaları dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile kurulmuştur. Ermeni Araştırmaları dergisi Ermeni Meselesi'ne ilişkin makaleleri kabul etmektedir.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları dergisi, yılda üç defa yayımlanır. Derginin dili Türkçedir. Ermeni Araştırmaları Dergisi daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış makaleleri kabul etmektedir. Makaleler, derginin belirtmiş olduğu bilimsel yazım kural ve standartlarına uygun ve açık bir dil ile yazılmış olmalıdır.

Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

Ermeni Meselesi konulu tüm çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca bazı temel konu başlıkları şöyle olabilir.

•  Ermenistan Siyaseti

•  Ermenistan Tarihi

•  Ermenistan'da Kültür ve Sosyo-politik Gelişmeler

•  Ermenistan'ın Bölgesel ve Uluslararası politikaları

•  Türkiye-Ermenistan İlişkileri

•  Ermenistan-İran İlişkileri

•  Ermenistan'ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri

•  Ermenistan-ABD İlişkileri

•  Ermenistan-AB İlişkileri

 

Yayın İlkeleri

Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Eposta yolu ile gönderilen makaleler incelemeye alınmamaktadır.

Dergipark sistemi üzerinden makale göndermek için web sayfamız http://dergipark.gov.tr/erma.

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dâhil, en az 5.000 kelime olmalıdır. Makaleler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Açıklamalar ve kaynak gösterimi sonnot olarak değil, dipnot olarak gösterilmelidir. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harf olmalıdır. Alt başlıklar 12 punto, koyu ve yalnızca baş harfleri büyük yazılmış şekilde paragraftan bir satır aşağıya alınarak açılmalıdır.

Başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

•  Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı

•  Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum

•  Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)

•  300 kelimeyi geçmeyecek olan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract)

•  Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır.

Makalelerin hazırlanmasında, Ermeni Araştırmaları dergisinin şekil kuralları ile dipnot ve kaynakça sistemine riayet edilmelidir. Yayın Kurulu, teslim edilen makalelerle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilgilenecektir. Teslim edilen makalelerin durumu hakkında yazarlara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Yazım kuralları için bkz. http://dergipark.gov.tr/erma/writing-rules

Bu makale çağrısı 68. sayı içindir.

Makale son gönderim tarihi 26 Şubat 2021’dir.