"ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY (UST / ICH) DERGİSİ"NİN 24’ÜNCÜ SAYISI YAYINLANMIŞTIR
Paylaş :
PDF İndir :

21.09.2023


"Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History  (UST / ICH)" dergisinin 24’üncü sayısı yayınlanmıştır.

Dergi, yayın hayatının 17’nci yıldönümünü kutlamaktadır.

Uzun süredir devam eden yayın geleneği doğrultusunda, UST/ICH son dört yıl içinde yayın platformunda dikkate değer bir dizi iyileştirme gerçekleştirmiştir. Bu süreç, içinde bulunduğumuz yılda da kararlı bir şekilde devam ettirilmekte, yayınlanacak 24. sayımızda, yeni makalelerin eklenmesiyle merkezi temayı güçlendirmek için özel bir bölüm yer almaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde UST/ICH, her yeni sayısında belirli alanlardaki akademik çalışmalara önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Dergideki bir yorum makalesi "Silahsızlanma ve Silahların Kontrolü Hukuku" olgusuyla ilgilidir. Makale, silahlanma süreçlerinin ve silahların kontrolünün evrimini açıklamaktadır.

Konu alanlarının genişletilmesinin bir parçası olarak, UST/ICH'nin 24. sayısı "Uluslararası Hukuk ve Kimlik" başlıklı özel bir bölüm içermektedir.

Özel bölümde, ilk makale, Nasturi ve Süryani gruplarının Osmanlı İmparatorluğu'na ve sonraki dönemde Türkiye yönetimlerine karşı isyanlarını, İngiliz ve Milletler Cemiyeti arşiv belgelerinin tarafsız bir bakış açısıyla incelemektedir. Bu çerçevede, bu isyanları I. Dünya Savaşı'nın yoğunlaştırdığı genel halk huzursuzluğunun büyük bir panoraması içerisine yerleştirmekte ve potansiyel "soykırım" iddialarıyla ilgili yönlerini tartışmaktadır. İkinci makale, güç ve hegemonya kavramsallaştırmalarıyla ilgilidir. Bir diğer makale, norm yaşam döngüsünün çerçevesini tartışmakta, bunun ortaya çıkış ve içselleştirme aşamalarından oluşan evrimini ve fikirden uluslararası olarak tanınan bir hukuki ilkeye dönüşen soykırım yasağı olgusunu incelemeketedir. Makale, ayrıca, bu dönüşümün insan hakları alanındaki küresel norm oluşturma süreçleriyle uyumluluğunu araştırmaktadır,

Özel bölümü takip eden araştırma makaleleri, bir önceki bölümde başlatılan söylemi biraz daha genişleterek, özellikle Almanya'nın da aralarında bulunduğu belirli Avrupa Birliği ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası stratejilerini incelemekte, bu stratejilerin kimlik yapılarından yararlanarak Balkan bölgesinde istikrarsızlık yaratma eğilimlerini ortaya koymakta, Avrupa Birliği kurumlarının Balkanlar'daki faaliyetlerinde yaptığı hataları izah etmekte ve mevcut akademik literatüre bu bağlamda katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

24’üncü sayı dahil, UST / ICH Dergisi'nin bütün sayılarının elektronik sürümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://avim.org.tr/tr/Dergi/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History/24

UST / ICH Dergisi'nin, dergipark bağlantısına da keza aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:

https://dergipark.org.tr/en/pub/ustich

Derginin basılı nüshasını satın almak isteyenler, bizlere, e-posta (honalp@avim.org.tr) veya telefon (+90 312 438 50 23) ile ulaşabilirler.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten