"ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY (UST / ICH) DERGİSİ"NİN 21’İNCİ SAYISI YAYINLANMIŞTIR.
Paylaş :
PDF İndir :

02.12.2020


Uluslararası ortamda dönemsel olarak yayınlanan bilimsel dergiler türünün bir örneği olan UST / ICH Dergisi'nin son sayısı çeşitli konularda yapılmış araştırmaları içermektedir.

Okurlarımız, UST / ICH’in, 14 yıllık yayın hayatından kaynaklanan zengin mirası doğrultusunda, yazı ve konu çeşitliliğini arttırdığını ve daha farklı coğrafyaları da ilgi alanına dahil ettiğini gözlemleyeceklerdir.

Bu çerçevede, dergimizin son sayısında yer alan araştırmalardan biri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi hakkındadır. Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde, Roma Statüsü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmasının rolünü incelemektedir. Diğer iki yazı, Orta Asya ile Çin’deki kimlik oluşumları konusundadır. Bir yazı, Kuzey Amerika yerlileri hakkındadır. Bir diğer yazı, hapishanelerdeki disiplin bağlamında suç ve ceza kavramı ile ilgilidir. Ayrıca, dergide üç kitap tahliline de yer verilmiştir.

21’inci sayı dahil, UST / ICH Dergisi'nin bütün sayılarının elektronik sürümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://avim.org.tr/tr/Dergi/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History/21

UST / ICH Dergisi'nin, dergipark bağlantısına da keza aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:
https://dergipark.org.tr/en/pub/ustich

Derginin basılı nüshasını satın almak isteyenler, bizlere, e-posta (honalp@avim.org.tr) veya telefon (+90 312 438 50 23) ile ulaşabilirler.