AFRİKA’DA EMPERYALIZM VE SOYKIRIM

Yazar : Numan HAzar
Tarih : 2022
Dil : Türkçe & İngilizce

PDF İndir

Son birkaç on yıldır ‘değerler,’  Batı siyasal söyleminin merkezi ögelerinden biri haline gelmiş durumda. İnsan hakları, demokrasi, çoğulculuk, çeşitlilik gibi kavramlar, yürütülen politikaların meşruiyetini veya gayrimeşruluğunu belirleyen ölçütler olarak kullanılıyor. Günümüzde bu yaklaşım en çok uluslararası siyaset alanında göze çarpıyor. Uluslararası ve küresel siyasette ‘değer temelli yaklaşımın’ kendinden menkul savunucusu olan batılı ülkeler, ‘değerlerle’ çizilen makbul çerçevenin dışına çıkmakla suçladıkları ülke ve yapıları eleştirmeyi, hatta bunun da ötesine geçerek bunlara karşı harekete geçmeyi hak görüyorlar. Bu durumla ilgili sorun ‘değerlerin’ kendisinde değil elbette; sorun, ‘değerlerin’ siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda ikiyüzlü bir şekilde araçsallaştırılmasında. Bu dürüst olmayan tutum sonucunda ‘değerler’ üzerine inşa edilen siyasal söylem, batılı başkentler için oldukça kullanışlı hegemonik bir araç haline geliyor.

Bir kitapçık formatında, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayımlanan “Afrika’da emperyalizm ve Soykırım” başlıklı uzun makalesinde Emekli Büyükelçi Numan Hazar, gerçekleştirdikleri emperyalist zulümler ve bunların sonuçlarıyla henüz yüzleşmemiş olan Avrupa ülkelerinin, Afrika’da yürüttükleri sömürgeci kıyıcılığı irdeliyor. E. Büyükelçi Hazar, bunu yaparken, bir yandan da, rakip veya düşman olarak gördükleri aktörlere karşı ‘değerler söylemini,’ deyim yerindeyse, bir silah olarak kullanan Avrupa’nın bu nedenle içine düştüğü ahlaki çelişkileri de vurguluyor.